Consortium: Y’s by YOHJI YAMAMOTO x adidas Originals Superstar

adidas-Y3-Logo

          ความสัมพันธ์ระหว่าง Yohji Yamamoto และ Adidas ค่อนข้างประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมาสำหรับเครื่องแต่งกายของ Y-3 (Luxury sportswear)

ที่ริเริ่มสร้างสรรค์การออกแบบที่ใหม่และก้าวล้ำมากๆ (avant-garde) สำหรับการออกแบบของ Yohji เป็นการร่วมงานกันถูกคนเมื่อจะพิจารณาถึงวิธีการที่แปลกใหม่ในการออกแบบโดยใช้วิสัยทัศน์ที่โดดเด่นกว่าใคร ครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งระหว่าง YOHJI YAMAMOTO และ Adidas Originals Superstar

วัสดุตัวรองเท้าเป็นหนังกลับคุณภาพ (premium material) ในรุ่น Superstar และจุดเด่นอยู่ตรงสัญลักษณ์ 3-Stripes ของ adidas Originals ที่ได้ความรู้สึกเหมื่อนใช้มือเย็บจากผ้าฝ้ายเย็บคดเคี้ยวไปมาตลอดแนวจนเลยยื่นออกไปด้านนอกรองเท้าแสดงให้เห็นถึงเส้นด้ายหรือเชือกที่เหลือเกินออกมาสามารถตัดทิ้งหรือจะเก็บใว้เพื่อให้ต่อสู้กับการใช้งานและสลายไปเองตามธรรมชาติก็ได้นอกจากนี้มีความพิเศษด้วยโลโก้ “Y’s Super Position” ด้านข้างของรองเท้าและสัญลักษณ์ของแบรนด์ Y’s ที่ลิ้นอีกด้วย+

 

ys-by-yohji-yamamoto-x-adidas-originals-superstar romche store ys-by-yohji-yamamoto-x-adidas-originals-superstar romche store ys-by-yohji-yamamoto-x-adidas-originals-superstar romche store ys-by-yohji-yamamoto-x-adidas-originals-superstar romche store ys-by-yohji-yamamoto-x-adidas-originals-superstar romche store ys-by-yohji-yamamoto-x-adidas-originals-superstar romche store ys-by-yohji-yamamoto-x-adidas-originals-superstar romche store ys-by-yohji-yamamoto-x-adidas-originals-superstar romche store

 

Facebook : facebook.com/romchestore

website : https://romchestore.wordpress.com/
E-mail : romchestore@gmail.com
Phone : +66 89 103 3302
Blog : romchestore.wordpress.com
Bangkok ,Thailand

Advertisements